Tổng có 939 sản phẩm - Trang: 1 2
470,000đ -38%
470,000đ
490,000đ -38%
490,000đ
500,000đ -38%
500,000đ
530,000đ -38%
530,000đ
530,000đ -38%
530,000đ
550,000đ -38%
550,000đ
580,000đ -38%
580,000đ
580,000đ -38%
580,000đ
590,000đ -38%
590,000đ
590,000đ -38%
590,000đ
615,000đ -38%
615,000đ
620,000đ -38%
620,000đ
630,000đ -38%
630,000đ
670,000đ -38%
670,000đ
670,000đ -38%
670,000đ
670,000đ -38%
670,000đ
670,000đ -38%
670,000đ
670,000đ -38%
670,000đ
670,000đ -38%
670,000đ
675,000đ -38%
675,000đ
680,000đ -38%
680,000đ
680,000đ -38%
680,000đ
700,000đ -38%
700,000đ
700,000đ -38%
700,000đ
710,000đ -38%
710,000đ
710,000đ -38%
710,000đ
720,000đ -38%
720,000đ
720,000đ -38%
720,000đ
720,000đ -38%
720,000đ
720,000đ -38%
720,000đ
730,000đ -38%
730,000đ
730,000đ -38%
730,000đ
730,000đ -38%
730,000đ
750,000đ -38%
750,000đ
750,000đ -38%
750,000đ
750,000đ -38%
750,000đ
750,000đ -38%
750,000đ
750,000đ -38%
750,000đ
750,000đ -38%
750,000đ
750,000đ -38%
750,000đ
760,000đ -38%
760,000đ
770,000đ -38%
770,000đ
780,000đ -38%
780,000đ
780,000đ -38%
780,000đ
Tổng có 939 sản phẩm - Trang: 1 2

THÔNG TIN Ghế quầy bar

Ghế quầy bar ngày nay đã trở nên phổ biến và là loại ghế không thể thiếu trong các phòng bar, phòng trà…Với kiểu dáng chuyên dụng ghế bar đã luôn là người bạn đồng hàng trên nhiều thiết kế hiện đại.

Để đáp ứng được nhu cầu sử dụng ghế với các quầy cao hơn mức tiêu chuẩn, ghế quầy bar có thiết kế tập trung vào ống ben trụ có độ cao đáp ứng cho ghế đến 850cm. Ngoài ra để giúp ghế quầy bar có thể trụ vững khi người ngồi ở độ cao thì ghế bar có thiết kế chân mâm trụ rất chắc chắn.

Hiện nay, các nhà sản xuất trong nước chưa sản xuất được ghế quầy bar nên đa số dòng ghế này điều nhập từ nước ngoài. Sau đây là vài mẫu ghế quầy bar 2015
MS : 013


MS : 7181MS:ZS-001BMS: ZS-03MS:ZS-006MS: ZS-008-2MS: ZS-008MS:ZS-012-1MS:ZS-012-2


MS: ZS-012MS: ZS013-1MS:ZS-014-1
MS: ZS-016-1MS: ZS-016MS: ZS-017MS: ZS-18AMS: ZS-19A
MS: ZS-19CMS: ZS-20AMS: ZS-22BMS: ZS-22CMS:ZS-092MS: ZS-093-01MS: ZS-094-01MS: ZS-101
MS: ZS-105MS : ZS-107MS : ZS-912-3MS: ZS-1009MS : ZS-1019-02MS : ZS-1019-3MS: ZS-1063-2MS: ZS-1065

MS : ZS-2450MS : ZS-2482MS: ZS-2490MS: ZS-2588MS: ZS-9026-2MS : ZS-9026MS: ZS-2389MS: ZS-2502

Ghế quầy bar

Ghế quầy bar ngày nay đã trở nên phổ biến và là loại ghế không thể thiếu trong các phòng bar, phòng trà…Với kiểu dáng chuyên dụng ghế bar đã luôn là người bạn đồng hàng trên nhiều thiết kế hiện đại. Để đáp ứng được nhu cầu sử dụng ghế với các quầy cao hơn mức tiêu chuẩn, ghế quầy bar có thiết kế tập trung vào ống ben trụ có độ cao đáp ứng cho ghế đến 850cm. Ngoài ra để giúp ghế quầy bar có thể trụ vững khi người ngồi ở độ cao thì ghế bar có thiết kế chân mâm trụ rất chắc chắn.
Bạn đang xem 939 sản phẩm hàng đầu, click chọn trang tiếp theo để xem thêm:    1 2

Ghế quầy bar GTB-D08

Giá gốc: 500,000 VNĐ

Giảm còn : 470,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-013

Giá gốc: 530,000 VNĐ

Giảm còn : 490,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-101

Giá gốc: 520,000 VNĐ

Giảm còn : 500,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-013-1

Giá gốc: 560,000 VNĐ

Giảm còn : 530,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-D09T

Giá gốc: 600,000 VNĐ

Giảm còn : 530,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-D09C

Giá gốc: 610,000 VNĐ

Giảm còn : 550,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-107

Giá gốc: 620,000 VNĐ

Giảm còn : 580,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-D07T

Giá gốc: 620,000 VNĐ

Giảm còn : 580,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-D11

Giá gốc: 630,000 VNĐ

Giảm còn : 590,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-105

Giá gốc: 610,000 VNĐ

Giảm còn : 590,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-D200

Giá gốc: 650,000 VNĐ

Giảm còn : 615,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-S027

Giá gốc: 650,000 VNĐ

Giảm còn : 620,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-D07C

Giá gốc: 750,000 VNĐ

Giảm còn : 630,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-2588

Giá gốc: 700,000 VNĐ

Giảm còn : 670,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-D80

Giá gốc: 700,000 VNĐ

Giảm còn : 670,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-SL16T

Giá gốc: 700,000 VNĐ

Giảm còn : 670,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-2616

Giá gốc: 720,000 VNĐ

Giảm còn : 670,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-2616X

Giá gốc: 720,000 VNĐ

Giảm còn : 670,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-S002

Giá gốc: 700,000 VNĐ

Giảm còn : 670,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-S005

Giá gốc: 710,000 VNĐ

Giảm còn : 675,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-S007

Giá gốc: 755,000 VNĐ

Giảm còn : 680,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-D10

Giá gốc: 720,000 VNĐ

Giảm còn : 680,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-244T

Giá gốc: 720,000 VNĐ

Giảm còn : 700,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-2450

Giá gốc: 740,000 VNĐ

Giảm còn : 700,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-D098

Giá gốc: 790,000 VNĐ

Giảm còn : 710,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-D128

Giá gốc: 790,000 VNĐ

Giảm còn : 710,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-D88C

Giá gốc: 790,000 VNĐ

Giảm còn : 720,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-D88TT

Giá gốc: 790,000 VNĐ

Giảm còn : 720,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-1060

Giá gốc: 750,000 VNĐ

Giảm còn : 720,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-1065

Giá gốc: 750,000 VNĐ

Giảm còn : 720,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-S006

Giá gốc: 755,000 VNĐ

Giảm còn : 730,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-244C

Giá gốc: 760,000 VNĐ

Giảm còn : 730,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-SL16C

Giá gốc: 750,000 VNĐ

Giảm còn : 730,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-S009

Giá gốc: 780,000 VNĐ

Giảm còn : 750,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-1064

Giá gốc: 770,000 VNĐ

Giảm còn : 750,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-1064-1

Giá gốc: 770,000 VNĐ

Giảm còn : 750,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-095

Giá gốc: 770,000 VNĐ

Giảm còn : 750,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-1019

Giá gốc: 780,000 VNĐ

Giảm còn : 750,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-1019-2

Giá gốc: 780,000 VNĐ

Giảm còn : 750,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-001B

Giá gốc: 780,000 VNĐ

Giảm còn : 750,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-012

Giá gốc: 780,000 VNĐ

Giảm còn : 750,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-006

Giá gốc: 780,000 VNĐ

Giảm còn : 750,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-D88CT

Giá gốc: 800,000 VNĐ

Giảm còn : 760,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-D130

Giá gốc: 800,000 VNĐ

Giảm còn : 770,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-S008

Giá gốc: 800,000 VNĐ

Giảm còn : 780,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-1063-4

Giá gốc: 810,000 VNĐ

Giảm còn : 780,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-1063-4C

Giá gốc: 810,000 VNĐ

Giảm còn : 780,000 VNĐ

Ghế quầy bar GTB-2494K

Giá gốc: 810,000 VNĐ

Giảm còn : 780,000 VNĐ

Bạn đang xem 939 sản phẩm hàng đầu, click chọn trang tiếp theo để xem thêm:    1 2
Ghế quầy bar ngày nay đã trở nên phổ biến và là loại ghế không thể thiếu trong các phòng bar, phòng trà…Với kiểu dáng chuyên dụng ghế bar đã luôn là người bạn đồng hàng trên nhiều thiết kế hiện đại.

Để đáp ứng được nhu cầu sử dụng ghế với các quầy cao hơn mức tiêu chuẩn, ghế quầy bar có thiết kế tập trung vào ống ben trụ có độ cao đáp ứng cho ghế đến 850cm. Ngoài ra để giúp ghế quầy bar có thể trụ vững khi người ngồi ở độ cao thì ghế bar có thiết kế chân mâm trụ rất chắc chắn.

Hiện nay, các nhà sản xuất trong nước chưa sản xuất được ghế quầy bar nên đa số dòng ghế này điều nhập từ nước ngoài. Sau đây là vài mẫu ghế quầy bar 2015
MS : 013


MS : 7181MS:ZS-001BMS: ZS-03MS:ZS-006MS: ZS-008-2MS: ZS-008MS:ZS-012-1MS:ZS-012-2


MS: ZS-012MS: ZS013-1MS:ZS-014-1
MS: ZS-016-1MS: ZS-016MS: ZS-017MS: ZS-18AMS: ZS-19A
MS: ZS-19CMS: ZS-20AMS: ZS-22BMS: ZS-22CMS:ZS-092MS: ZS-093-01MS: ZS-094-01MS: ZS-101
MS: ZS-105MS : ZS-107MS : ZS-912-3MS: ZS-1009MS : ZS-1019-02MS : ZS-1019-3MS: ZS-1063-2MS: ZS-1065

MS : ZS-2450MS : ZS-2482MS: ZS-2490MS: ZS-2588MS: ZS-9026-2MS : ZS-9026MS: ZS-2389MS: ZS-2502

Thông tin ghế văn phòng mới 2016?

Ghế văn phòng 2016 có gì mới?

Cách chọn ghế văn phòng?